DỊCH VỤ
Nhanh chóng - Tận tâm - Đảm bảo

1. Quy trình lắp đặt

Nhận yêu cầu từ khách hàng

Liên hệ và nhận yêu cầu chi tiết lặp đặt từ khách hàng

B1
Khảo sát

Khảo sát khu vực cần thi công lắp đặt.

B2
Tư vấn

Tư vấn và đưa ra giải pháp lắp đặt hợp lý

B3
Lắp đặt

Tiến hành lắp đặt tại khu vực

B4
Bàn giao & nghiệm thu

Thực hiện bàn giao nghiệm thu công trình, đảm bảo thiết bị hoạt động tốt

B5
Bảo trì định kỳ

Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị.

B6

2. Dịch vụ bảo trì định kỳ

Bước 1: Bảo trì định kỳ

Bước 2: Trao đổi với khách hàng về tình trạng thiết bị

Bước 3: Xác định lỗi và thông báo cho KH, đồng thời lên phương án khắc phục

Bước 4: Tiến hành bảo trì

Bước 5: Tiến hành bàn giao thiết bị bảo trì cho khách hàng

Bước 6: Kiểm tra sau bảo trì đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định

3. Dịch vụ bảo trì từ xa

Bước 1: Bảo trì từ xa thông qua cuộc gọi

Bước 2: Trao đổi thông tin thiết bị với khách hàng

Bước 3: Xác định lỗi và thông báo cho KH, đồng thời lên phương án khắc phục

Bước 4: Tiến hành bảo trì từ xa

Bước 5: Hướng dẫn cho khách hàng cách khắc phục lỗi

Bước 6: Kiểm tra sau bảo trì đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định

4. Dịch vụ sửa chữa

Bước 1: Khảo sát thiết bị và bảo trì sơ bộ

B1

Bước 2: Thông báo cho Khách hàng tình trạng thiết bị

B2

Bước 3: Lập bảng báo giá

B3

Bước 4: Tiến hành sửa chữa

B4

Bước 5: Bàn giao thiết bị cho khách hàng đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định

B5