Perimeter Protection 

Các khuôn viên công ty, cơ quan công quyền hoặc sân bay phải được bảo đảm ngăn chặn được những hình thức truy cập vào khu vực trái phép. Mặt khác, nhân viên, nhà cung cấp cần phải vào và rời đi nhanh chóng. Cổng quay tư động từ Magnetic dễ dàng tích hợp trong những công trình hoặc hàng rào hiện có, cung cấp mức độ bảo mật cao do kích thước và thiết kế mạnh mẽ của các cổng quay. 

Odoo - Sample 1 for three columns

MPT Single 

Để kiểm soát ra vào ngoài khuôn viên công ty với tần suất cao cho người đi bộ.

Odoo - Sample 1 for three columns

MPT Double 

Lắp đặt hai lối đi độc lập lẫn nhau, ở những nơi không gian hạn chế.

Odoo - Sample 1 for three columns

MPB 

Cửa cánh mở rộng hơn cho xe đạp, vận chuyển vật liệu hoặc truy cập không rào cản cho người sử dụng xe lăn.

Odoo - Sample 1 for three columns

MPG 

 Cửa tự động kiểm soát cho người đi xe đạp hoặc xe lăn.