J355

Trụ chắn giao thông dành cho sân bay, lãnh sự quán, ngân hàng, bến cảng
Bao gồm 4 loại: 
 • J355 (HA) Automatic M30-P1
 • J355 (HA) Automatic M50
 • J355 (F) Fixed M30
 • J355 (F) Fixed M50
Odoo • Text and Image
                  Odoo - Sample 1 for three columns

                  J355 HA- M30-P1 BOLLARD CERTIFIED FOR USE IN PERIMETER SECURITY AREAS

                  Trụ chắn được thiết kế và thử nghiệm để bảo vệ các khu vực nhạy cảm như sân bay, lãnh sự quán, ngân hàng, bến cảng…

                  Trụ chắn được thử nghiệm theo American Standard, có thể ngăn cản được xe tải 6800kg đang đi với tốc độ 50km/ giờ.

                  Được khóa đúng vị trí ngay cả khi mất điện.


                  Odoo - Sample 1 for three columns

                  J355 F M30 BOLLARD                  Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn  ASTM F 2656-07 cuả Mỹ.

                  Có thể cài đặt gộp với các trụ chắn khác.

                  Odoo - Sample 1 for three columns

                  J355 HA M50 AUTOMATIC BOLLARD


                  Thử nghiệm theo tiêu chuẩn  PAS 68:2013 và IWA 14-1:2013  

                  Có thể ngăn chặn xe tải nặng 7500kg đang đạt tốc độ 80km/h.

                  Có phiên bản nâng lên với tốc độ cao. 

                  Odoo - Sample 1 for three columns

                  J355 F M50 FIXED BOLLARD

                  • Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM F 2656-07 của Mỹ

                  • Có thể ngăn chặn xe tải nặng 7500kg đang đạt tốc độ 80km/h.

                  • Có thể cài đặt gộp với các trụ chắn khác.