J275

Trụ chắn giao thông dành cho khu công nghiệp
Bao gồm 3 loại: 
  • J275 (HA) Automatic
  • J275 (SA) Semi-Automatic
  • J275 (F) Fixed
Odoo • Text and Image
Odoo - Sample 1 for three columns

J275 HA AUTOMATIC RETRACTABLE TRAFFIC BOLLARDS 

Thích hợp cho khu vực có lưu lượng phương tiện giao thông qua lại cao, như trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu vực giới hạn vùng ngoại ô…
Sử dụng liên tục mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

Odoo - Sample 1 for three columns

J275 SA SEMI-AUTOMATIC TRAFFIC BOLLARD

Giải quyết các vấn đề đỗ xe mà không cần dùng điện. 

Thích hợp cho các khu vực trong trung tâm thành phố, những nơi khó sử dụng dây điện.

Odoo - Sample 1 for three columns

J275 F FIXED TRAFFIC BOLLARD

Lắp đặt đơn giản và hạn chế đào bới tại nơi lắp đặt

Có thể lắp đặt dài hạn để xác định vị trí giới hạn cho các phương tiện giao thông hoặc lắp đặt kèm theo trụ chắn tự động và bán tự động để hoàn thiện hệ thống.