J200

Trụ chắn giao thông dành cho khu dân cư
Bao gồm 3 loại: 
  • J200 (HA) Automatic
  • J200 (SA) Semi-Automatic
  • J200 (F) Fixed
Odoo • Text and Image
Odoo - Sample 1 for three columns

J200 HA AUTOMATIC RETRACTABLE TRAFFIC BOLLARDS 

Thiết bị dễ vận chuyển, lưu kho và lắp đặt nhờ vào cấu trúc và khối lượng của cột chắn.
Thích hợp để điều tiết các phương tiện giao thông trong khu dân cư với điều khiển tự động thông minh. 

Odoo - Sample 1 for three columns

J200 SA SEMI-AUTOMATIC TRAFFIC BOLLARD

Thiết bị giúp giải quyết các vấn đề đỗ xe mà không cần dùng điện. 
Dùng để điều hướng các phương tiện giao thông tiếp cận vào khu dân cư. Trụ chắn được nâng lên bằng và hạ xuống bằng nút bấm. 

Odoo - Sample 1 for three columns

J200 F FIXED TRAFFIC BOLLARD

Thiết bị được lắp đặt đơn giản và nên hạn chế đào bới tại nơi lắp đặt.
Có thể lắp đặt dài hạn để xác định vị trí giới hạn cho các phương tiện giao thông hoặc lắp đặt kèm theo trụ chắn tự động và bán tự động để củng cố hệ thống.