Access Control
Access control (kiểm soát truy cập) là quá trình quản lý và giám sát quyền truy cập vào các thông tin, và dịch vụ trong một hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính. Nó bao gồm việc xác định và thực hiện các chính sách bảo mật để đảm bảo rằng chỉ những người dùng, thiết bị hoặc quy trình được ủy quyền mới có thể truy cập vào các tài nguyên cụ thể, và chỉ có thể thực hiện các hành động cụ thể như đọc, ghi, hoặc thay đổi dữ liệu.

Camera

Camera giao thông là một thiết bị kỹ thuật số được sử dụng để giám sát, ghi hình, và phân tích các hoạt động giao thông trên các tuyến đường công cộng.

Laser


Các thanh chắn với tốc độ xử lý cực kỳ nhanh, có thể sử dụng thu phí hiệu quả.

Đầu đọc thẻ

Thanh chắn nhanh với thời gian đóng mở 1,3 giây, đặc biệt được thiết kế cho các lối vào bãi đỗ xe có tần suất cao.