hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Quy định về hình thức thanh toán:

  • Thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Thời gian thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã kí.

Thông tin tài khoản ngân hàng

  • Mọi thông tin về tài khoản ngân hàng chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng khi kí hợp đồng
  • Quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi khi quý khách đã thực hiện chuyển tiền, chuyển khoản.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin, Quý khách phải làm việc với ngân hàng để được giải quyết ổn thỏa, chỉ khi nào tiền được chuyển đến tài khaorn của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận với quý khách hàng. Trong một số tình huống quý khách có thể nhờ phía ngân hàng mà quý khách thực hiện giao dịch hoặc ngân hàng của chúng tôi sử dụng để kiểm tra đối chứng khi cần thiết.