Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Perimeter protection

Cổng quay động cơ mạnh ứng dụng cho hệ thống ra vào bên ngoài tòa nhà- dành cho người đi bộ,  vận chuyển vật liệu, người đi xe đạp hay sử dụng xe lăn...

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột
FlowMotion® 

Cổng tự động kiểm tra vé tốc độ cao cho hành khách, ứng dụng trong hệ thống giao thông công cộng...