BOLLARDS

Traffic control post (Bollards) is widely using  in control vehicle access, ensuring security in areas with low to high protection levels such as: Residential areas, Industrial parks, Square, Exhibition centers, Government buildings ...J200

J200 Series for residential areas

J275

Thích hợp cho khu vực có lưu lượng phương tiện giao thông qua lại cao, như trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu vực giới hạn vùng ngoại ô…

Location
Date
Time
100+ conferences
2,000+ attendees

J355

Trụ chắn được thiết kế và thử nghiệm để bảo vệ các khu vực nhạy cảm như sân bay, lãnh sự quán, ngân hàng, bến cảng…