ACCESSORIES

BARRIER BOOMS

The optimum barrier boom for your application

  Các linh kiện phát sáng trên thanh chắn

  Climb-over prevention and gratings also stop the movement of persons

Bending and folding booms increase the area of use

Thanh chắn thích hợp giúp cho hệ thống kiểm soát hoạt động hiệu quả hơn. Để giúp khách hàng điều chỉnh hệ thống kiểm soát ra vào theo nhu cầu cá nhân, STS sẽ cung cấp các thanh chắn không chỉ đa dạng về chiều dài mà còn có nhiều tính năng bổ sung để tăng hiệu quả cho hệ thống.  • For barrier widths of up to 6 m
 • Breakaway flange (option in Parking Pro)
 • For Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L


 • For barrier widths of up to 6 m
 • Improved visibility due to energy-efficient lighting elements
 • LEDs are red while closed and green when open
 • For Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L


 • For barrier widths up to 5 m
 • Extension set offers space for information and advertising
 • For Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L


 • For barrier widths of up to 4.5 m
 • Articulated boom permits use with low room heights
 • For Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L, Parking Pro


 • For barrier widths of up to 6 m
 • Can be combined with beam skirt and anti-climb protection (option)
 • For Access Pro-H


 • For barrier widths of up to 10 m
 • Can be combined with beam skirt and anti-climb protection (option)
 • For Access XL2 and Access XXL


 • For barrier widths of up to 3 m
 • Swing-away flange protects the boom and terminal during collisions
 • For all toll barriers


 • For barrier widths of up to 3 m
 • Disengages during collisions without damaging vehicle
 • For all toll barriers


 • For barrier widths of up to 3 m
 • For all toll barriers Toll, Toll Pro and Toll HighSpeed


 • For barrier widths of up to 6 m
 • Can be equipped with warning lights
 • For Traffic H1 horizontal booms


 • For barrier widths of up to 5.5 m
 • For securing junctions with differing lane widths
 • For Traffic H1 horizontal booms


 • Prevents crawling below the barrier
 • For effective security for protected areas
 • For Access Pro-H, Access XL2, Access XXL, Traffic H1


 • Skirt height 1300 mm
 • Prevents crawling below and climbing over barriers
 • For Access Pro-H, Access XL2, Access XXL


 • Skirt height 1800 mm
 • Prevents crawling below and climbing over barriers
 • For Access Pro-H, Access XL2, Access XXL


 • For barrier widths of up to 6 m
 • Breakaway flange (option in Parking Pro)
 • For Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L


 • For barrier widths of up to 6 m
 • Improved visibility due to energy-efficient lighting elements
 • LEDs are red while closed and green when open
 • For Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L


 • For barrier widths up to 5 m
 • Extension set offers space for information and advertising
 • For Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L


 • For barrier widths of up to 4.5 m
 • Articulated boom permits use with low room heights
 • For Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L, Parking Pro


 • For barrier widths of up to 6 m
 • Can be combined with beam skirt and anti-climb protection (option)
 • For Access Pro-H


 • For barrier widths of up to 10 m
 • Can be combined with beam skirt and anti-climb protection (option)
 • For Access XL2 and Access XXL


 • For barrier widths of up to 3 m
 • Swing-away flange protects the boom and terminal during collisions
 • For all toll barriers


 • For barrier widths of up to 3 m
 • Disengages during collisions without damaging vehicle
 • For all toll barriers


 • For barrier widths of up to 3 m
 • For all toll barriers Toll, Toll Pro and Toll HighSpeed


 • For barrier widths of up to 6 m
 • Can be equipped with warning lights
 • For Traffic H1 horizontal booms


 • For barrier widths of up to 5.5 m
 • For securing junctions with differing lane widths
 • For Traffic H1 horizontal booms


 • Prevents crawling below the barrier
 • For effective security for protected areas
 • For Access Pro-H, Access XL2, Access XXL, Traffic H1

Skirt with climb-over prevention 1300 mm


 • Skirt height 1300 mm
 • Prevents crawling below and climbing over barriers
 • For Access Pro-H, Access XL2, Access XXL

Loop Detector 


 • Loop Detector 
 • Model: MID 1E-800

Power Supply


 • Power Supply for Toll Pro
 • Model: MD B30845046

Motor Toll Hispeed


 • Planetary gear drive 80Nm
 • Model: MHP-144A-F100

LCD 


 • MGC controller display unit for Toll Pro/Toll Hispeed
 • Model: MGC-DU01

AC908


 • RFID Access Control Promag 908

 • Model: AC908