chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung

Quy trình thực hiện

Bước 1: Phòng kinh doanh và chăm sóc khách hàng tìm kiếm, lấy thông tin khách hàng.

Bước 2: Khách hàng kí hợp đồng thanh toán theo hợp đồng đã kí.

Bước 3: Công ty chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ như hợp đồng đã kí.

Bước 4: Bàn giao hợp đồng, dịch vụ.

Quyền và trách nhiệm của khách hàng và nhà cung cấp

+ Quyền và trách nhiệm nhà cung cấp

Cung cấp đúng hàng hóa, dịch vụ chất lượng

Đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường

Tuân thủ các nguyên tắc của công ty

Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Bảo hành sản phẩm, dịch vụ cho quý khách hàng

+ Quyền và trách nhiệm của khách hàng

Thống nhất sản phẩm, dịch vụ với công ty

Đưa ra các yêu cầu và đặc biệt riêng nếu có

Nghiệm thu sản phẩm dịch vụ hoàn thành cho nhà cung cấp.

Chế độ bảo hành dịch vụ, sản phẩm

Thời gian bảo hành sản phẩm, dịch vụ theo quy định của công ty và hợp đồng đã kí.

Thời gian tiếp nhận thông tin bảo hành: Sau khi bộ phận của công ty tiếp nhận được thông tin phản hồi của quý khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, Công ty chúng tôi sẽ cho bộ phận kĩ thuật xuống xử lý ngay lập tức.

Phạm vi bảo hành: bảo hành do lỗi kĩ thuật, sửa chữa

Hỗ trợ khách hàng: Công ty sẽ hỗ trợ sửa chữa thay thế bị hỏng do lỗi người sử dụng. Mọi chi phí thay thế, sửa chữa bên khách hàng thanh toán đầy đủ và không được tính vào chi phí bảo hành.